Sənədlər Sənədlər


İstifadə qaydası

{{cite web |url = |archiveurl = |archivedate = 2024-07-10 |title = |author = |date = |publisher = |accessdate = 2024-07-10 |language = }}

Bir sətirdə

{{cite web |url= |archiveurl= |archivedate=2024-07-10 |title= |author= |date= |publisher= |accessdate=2024-07-10 |language= }}

Tam variant

{{cite web | last = | first = | author = | authorlink = | coauthors = | quote = | date = | year = | month = | url = | title = | format = | work = | publisher = | pages = | language = | accessdate = }}

Məcburi parametrlər

 • url: sitatın URL-i.
  • Əgər linkdə xüsusi simvollar, məsələn "|" varsa, onları müvafiq gələn &#nnn;-ardıcıllığı ilə, məsələn, "&#124" ilə ifadə etmək lazımdır.
 • title: sitatın başlığı.

Qeyri-zəruri parametrlər

 • author: müəllif və ya müəlliflər.
  • last (soyad) parametri first (ad) parametri ilə birlikdə çalışır. Müəllifin soyadını və adını qeyd etmək üçündür.
  • authorlink: authorlast/first parametrləri ilə birlikdə çalışır və müəllif haqqındakı məqaləyə daxili keçid vermək üçündür ([[]] mötərizələri olmadan).
  • coauthors: digər həmmüəlliflərin adları. Siyahının sonunda nöqtə qoyulmalıdır.
 • quote: mənbədən sitat.
 • date: yayımlanma tarixi. İstənilən formatda, məsələn, 6 sentyabr 2011 və ya 06-09-2011. Daxili keçid yaratmayın.
  • və ya year: yayımlanma ili, month: yayımlanma ayı. Əgər günü də məlumdursa, onda date parametrindən istifadə edin. Daxili keçid yaratmayın.
 • format: mənbədəki materialın fayl formatı (əgər HTML deyilsə). Məsələn, PDF.
 • work: əgər məlumat böyük bir layihəyə məxsusdursa, onun adı.
 • publisher: məlumatın naşiri və ya onun yerləşdiyi veb-sayt. Məsələn, [[saytadı.az]].
 • pages: əgər varsa, səhifələr nömrəsi, xüsusilə pdf faylları üçün.
 • language: mənbənin dili. İkihərfli kod vasitəsilə ifadə etməli (en, de, fr, tr və s.)
 • accessdate: mənbənin işlək olmasının yoxlandığı son tarix. Məsələn, 2011-09-15.
 • archiveurl: sənədin yaddaşa verilmiş (arxivləşdirilmiş) surətinə keçid.
 • archivedate: arxivləşdirmə tarixi.Daxili keçid yaratmayın.

Səhifə xətalarının olmaması üçün bu şablon üzərində təcrübələri öz şəxsi səhifənizdə aparmağınız məsləhət görülür.