Təyinatı redaktə

Bu şablon VikiSitat istifadəçilərini ruhlandırmaq məqsədilə mükafat şablonları yaratmaq üçündür.

İstifadə qaydası redaktə

{{Ulduz|image= |size=100px|topic= |text={{{1}}} }}

Şərh redaktə

|image  = Şablondakı şəklin adı
|size   = Şəklin ölçüsü
|topic  = Mükafat şablonunun adı
|text   = Mükafatın təltif edilmə səbəbi

Yeni mükafat şablonu yaratdıqda "text" bölməsində {{{1}}} yazmaq mümkündür. Bu, sonradan hər təltif olunan şəxs üçün ayrıca mətn yazmağa imkan verəcəkdir.