Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani - XII əsrdə yaşamış Azərbaycan memarı.

Stamps of Azerbaijan, 2016-1247.jpg

BRedaktə

  • Biz gedəriyik. Dünya qalandır. Biz gedəcəyik, dünya qalacaq. Biz ölərik - bu, bizdən xatirə qalar. İlahi, bəd nəzərdən uzaq elə.
    • Möminə Xatun türbəsi üzərindəki kitabədə həkk olunmuşdur.

ORedaktə

  • XII əsr ustalarının Naxçıvanda yaratdıqları Möminə xatun türbəsi nadir gözəllik və zəriflik abidəsidir. Möminə xatun türbəsi Şərqin ən gözəl klassik əsərləri - Firdovsinin "Şahnamə" və Nizaminin "Leyli və Məcnun" əsərləri kimi əbədidir. [1]
    • Rus sənətşünası Mixail Vladimiroviç Alpatov.

İstinadlarRedaktə

  1. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət. Bakı, 2006.