Əhməd Tanər Qışlalı

  • Dinin özü yaxşılıq etmək, pislikdən qaçınmaqdır.
  • Kamalizm, keçmişin gözətçiliyi deyil gələcəyin liderliyidir.