Anri de Monterlan -

  • Vaxtı itirməyin ən bariz nümunəsi telefon söhbətləridir.