Başqırd atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Ağıllı atını təriflər, yarımçıq arvadını, axmaq da öz-özünü.
 • Ağıllı özünü sınayar, ağılsız - yoldaşını.
 • Ağıllı üzündən bilinir, axmaq sözündən.
 • Ağıllıya demə - biləcək, yaxşıdan istəmə - verəcək.
 • Ağıllıya məsləhət verərkən təşəkkür edər, axmağa məsləhət verərkən gülməyi gələr.
 • Ağıllıyla da məsləhətləş, ağılsızla da.
 • Ağır naxoşluğu yaxşı yemək sağaldar.
 • Ağız əyri olsa da, sözü düz olsun.
 • Almaq öytətmir, satmaq öyrədir.
 • Almanın yaxşısını qurd yeyər.
 • Atalar sözü dedi - yol göstərdi, məsəl dedi - urəyini toxdatdı.
 • Atan ölübsə də, dostlarını unutma.
 • Atı bir aya sınayırlar, insanı - bir ilə.
 • Atı qamçı qovar, igidi - həya
 • Atın ad-sanı igidin əlindədir, igidin ad-sanı öz əlində.
 • Azıbsansa - qabağa bax.

BRedaktə

 • Barmaq barmağa bərabər deyil, insan - insana.
 • Bazarda məzəndə yuxarı olanda alverçi həyasını satar.
 • Bilən bildiyini işlər, bilməyən barmağını dişlər.
 • Bilən bir dəfə danışar, onu da düz.
 • Bir dəfə gördün - tanışsan, iki dəfə gördün - yoldaşsan, üç dəfə gördün - dostsan.
 • Bir dəfə qabağa baxanda, beş dəfə ətrafa bax.
 • Bir dostu incitməkdən qorx, bir də düşmənə sirr verməkdən.
 • Bir könülə iki məhəbbət sığmaz.
 • Boyunla yox, ağlınla öyün.

CRedaktə

ÇRedaktə

 • Çox biləni bəla tapar, nə azar.
 • Çox ehtiyatlı olmaq da qorxaqlıqdır.

DRedaktə

 • Dağı daş bəzəyər, insanı baş.
 • Danışmaq gümüşdür, susmaq qızıl.
 • Davadan sonra yumruğunu qaldırır.
 • Dərdsiz-qəmsiz adam su içməklə də kökələr.
 • Dərin çaylar səssiz axar.
 • Dəvəcə boyun olunca, düyməcə ağlın olsun.
 • Diyirlənən daş hamarlanar, düşüb qalan mamırlanar.
 • Dost gözün işinə deyər, düşmən arxada donquldanar.
 • Dosta atını veribsənsə, demə ki, onu qoru.
 • Duzdan duzlu olma, baldan şirin.
 • Düşmən çağırsa getmə, dost çağırsa get.
 • Düşməninin gülüşünə inanma.

ƏRedaktə

 • Əlin gücünə baxma, ürəyin gücünə bax.
 • Əsl kişi məqsədinə çatar.
 • Əvvəlcə öyrən gör qonşun kim olacaq, sonra özünə ev tik.
 • Əyri ağcaqayın qar saxlamaz, pis adam - söz.

GRedaktə

 • Göl qamışsız olmaz, ürək qəmsiz.
 • Günahkarın yuxusu gəlməz.

XRedaktə

 • Xəstəlik pud-pud gələr, misqal-misqal gedər.
 • Xəzəlləri külək qarışdırar, insanları söz.
 • Xoşa gələn səkkiz, ürək istəyən bir.

İRedaktə

 • İgid bir sözü iki dəfə deməz.
 • İgid evdə doğular, döyüş meydanında ölər.
 • İgid yarasız olmaz.
 • İgidin fəndi olmasa tez basılar.
 • İlanın ayağını görən olmayıb, mollanın səxavətini.
 • İlanın başını vurub atacaqsan, quyruğu qıvrılacaq.
 • İlanın çölü yumşaq, içi zəhərdir.
 • İlanın quyruğunu basma, başını kəs.
 • İlanla dost olacaqsan - çalacaq
 • İnsana dili bəla gətirər, heyvana - buynuzu.
 • İşləyənə - çörək, işsizə - yuxu

KRedaktə

 • Kişisi çox olan evin odunu olmaz, qadını çox olan evin - suyu

QRedaktə

 • Qabil adam iyirmi beş yaşında da kamil olar, naqabil əlli yaşında da uşaq.
 • Qəm yemə ki, pul yoxdur, qəm ye ki, iş yoxdur,
 • Qarğa da balasını oxşayır: "Mənim ağappaq balam"; kirpi də balasını oxşayır: "mənim ipək balam".
 • Qətiyyətsiz adam, bəxtsiz adam.
 • Qonaq az əyləşər, çox görər.
 • Qonaq edirlərsə, suyu da iç.
 • Qorxaq elə bilər kölgə də oğrudur.
 • Qorxaqdan qaç.
 • Qürbətdə sərvətdən qiymətli doğma eldir.

MRedaktə

 • Molla haqqında yaman desən dilini kəsərlər, padşah haqqında yaman desən - əlini.

NRedaktə

 • Naxoş bir dəfə ölür, tənbəl - hər gün.

ÖRedaktə

 • Ölkəni düşməndən qoru, sirri - yaltaqdan.
 • Övlad üçün ananın ürəyi ağrıyar, atanın - biləyi.
 • Öz günahına görə yıxılan adam ağlamaz. [1]
 • Özgələri eşit, öz ağlına batanı elə.
 • Özünü öymə, özgəsini əymə.
 • Pulu pul gətirər.

PRedaktə

 • Pis at yiyəsini qocaldar, pis arvad - ərini.

SRedaktə

 • Sakit it hürmür, amma qapır.
 • Sən özün torpağa əyilməsən, o sənə yaxın gəlməz.
 • Sənətsiz kişi - qanadsız quş.
 • Sərvət olmaz malda-mülkdə, - Birlikdə olar, birlikdə.
 • Soyuq söz ürəyə çatınca buza dönər.
 • Sözə baxma, işə bax.

TRedaktə

 • Tanınan yerdə özünə hörmət edirlər, tanınmayan yerdə kürkünə.
 • Tək odun ocaqda da yanmaz, qoşa odun çöldə də sönməz.
 • Tənbəl bir işi iki dəfə görər.
 • Tənbəl durduğu yerdə yatar, oturduğu yerdə işlər.
 • Tənbəl kişi çörəksiz qalar, tənbəl qadın paltarsız.
 • Torpaq çörəyi ilə, insan əməyi ilə.
 • Toy o tərəfdədirsə, bu tərəfdə oynama

URedaktə

 • Uşaq - atadan yetim qalmır, anadan yetim qalır.

ÜRedaktə

 • Ürəkdən gələn söz ürəklərə yol tapar.

VRedaktə

 • Vətən başqa bir ölkədən daha bahalıdır.

YRedaktə

 • Yaşlı qız adaxlıdan qorxmaz.
 • Yarasız Batır olmaz.
 • Yavaş getdi - mənzilə yetdi, tələsdi-təzdi - yolunu azdı.
 • Yerişini bilməyən yolu korlar, danışığını bilməyən - sözü.
 • Yoldan tapdığını da say götür.
 • Yolsuzluqdan - çala-çuxur da olsa, yol yaxşıdır.
 • Yuxu ölümün yoldaşıdır.

ZRedaktə

 • Zoruna güvənmə, ağlına güvən.

MənbəRedaktə

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015

İstinadlarRedaktə

 1. [1] Цитаты и афоризмы.