Babək — Rejissor Eldar Quliyevin filmi.

Wikipedia logo
Babək (film, 1979) haqqında Vikipediyada məqalə var.

SitatlarRedaktə

-Səbr daşı, çartladı bağrımın başı.

-Xalqı ayağa qaldırmaq lazımdır ki, alçaq itaətə boyun əyməsin.

-Mən də Babəklə gedirəm. İzn ver.

-Sən ölümə məhkum edilmisən, xalqın iradəsilə.

-Bundan sonra mənə xudavənd demə.

-Elə bil üzünə ölüm tozu qonmuşdu.

-Qoy həmişə nəsibiniz köləlik, məzlumluq, zəlalət olsun.

-Orada mənim dilimdən Cavidanın son vəsiyyətini eşidəcəksiz.

-Amma bu gecə, məni tək qoyma bu gecə.

-Budur Cavidanın son vəsiyyəti.

-Qanlı düşmən bizi qorxudur ki, ürəyimiz alçaq itaətə vərdiş eləsin.

-...bütün kişiləri qılıncdan keçirərsən, yeniyetmələrə də rəhm etməzsən.

-Buğdayım, körpə aslanım.

-...diləyimiz, birliyimiz, azadlığımız var olsun.

-Qaldırın ordunu ayağa.

-Xoş xəbər.

-...o tanrı düşmənini məhv etməmisən gəlmə qəbrimi ziyarətə.

-Unudulan qadın budur?
-Unudulmayan qadın budur.

-Qoy indi ordu sərdarı Babək öz sözünü desin.

-...yalnız sən getməlisən o kafirin üstünə.

-Amma Babəkin oğlu sağ-salamat qaldı?!

-Bu əfi-ilanı tikə-tikə doğramaq lazımdır.

-Xilafət ordusunun səraslanı mənlə nə barədə söhbət eləyəcək?

-...qılınclarımızı birləşdirməsək sabah ya sən məhv olacaqsan, ya mən.

-Azərbaycanımı azad görməyincə qılıncımı qınıma qoymaram.

-Sevdiyin üçün də öz ürəyini qurban verməlisən.

-Qorxaq yüz dəfə ölür, igid bir dəfə.

-Xilafət ordusu təhlükədən qurtuldu

-Pərvin, sənsən?

-Xəyanət.

-Onun həyatı üçün başınla cavabdehsən.

-...Rum imperatorunun nəslindən?
-Düz eşitmisən, qoca.

-Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin.

-Edam gün batana qədər davam eləməlidir.

-Mən həmişə səninləyəm, Azərbaycanım.