Buz Dövrü: Ərimə (film)

  • İstəmədiyim halda bir şey elədim! Altıma elədim.
  • Alovların əfəndisi, quyruğun yanır!
  • Lənət olsun poxa basdıq!
  • Mən yaxşıyam.. Mən yaxşıyam.. Burada öləcəm!