Cövdət Anday - türk şairi və yazıçısı.

SRedaktə

Sevgilisini aylarla görə bilməyən aşiqin onun üçün axıtdığı göz yaşı belə gözəldir.