Celal Yalınız - Filosof

  • Bu qədər cəhalət ancaq öyrətimlə ola bilər.