• Qavramaq üçün görmək, görmək üçün də diqqətlə baxmaq gərək.