Eltinq Morison, tarixçi.

  • Məsuliyyət ona görə mövcuddur ki, insanlar ümumqəbulolunmuş qaydalar içərisində istisnalar edə bilsinlər.