Emiliano Zapata
  • Dizlərimin üstündə yaşamaqdansa, ayaqlarımın üstündə ölməyi seçərəm.
  • Gücsüz xalqlar güclü liderlər çıxarır, güclü xalqlarınsa liderə ehtiyacı yoxdur.