Philip Glass
  • Deyiləcək heç bir şeyim yoxdur və onu deyirəm, və də o, şeirdir.