Frensis Hutçeson
  • Ən böyük sayıda insana ən böyük xoşbəxtliyi verən hərəkət ən yaxşıdır.