• Bəzilərinin hər şorbada bir tük tapmalarının səbəbi, şorbanı içərkən davamlı olaraq başlarını yelləmələrindəndir.