Hüseyn Hilmi İşıq

  • Böyüklərin sözü, sözlərin böyüyüdür.
  • Həyat, xəyaldır.
  • Namaza mane olan işdə xeyr yoxdur.