Hafiz Məhəmməd ibn Bəşşər

DRedaktə

  • Dünya hafizləri dörddür. Onlar Rey şəhərində yaşayan Əbu Zuratu, Nişapurlu Muslim ibn Həccac, Səmərqəndli Abdulla ibn Abdurəhman əd-Darimi və Buxaralı Məhəmməd ibn İsmayıl əl-Buxaridir.