Harriet Tabmen
  • İki şeyə haqqım olduğuna qərar verdim: Azadlıqölüm. Birinə sahib ola bilməsəm, o birini istiyərəm, çünki heç kim məni canlı məhbus edə bilməz.