Henri Bruks Adams

BRedaktə

  • Bir müəllim əbədiyyətə hökm edən insandır.

FRedaktə

  • Fəlsəfə: Həllsiz problemlərə verilən aydın olmayan cavablardır.