• Uşaqlara və heyvanlara yazığı gəlməyən bir insana yas tutulmaz.
  • Yaxşı bir xarakteri əmələ gətirən parçalar sədaqət və mərhəmətdir.