Kitabi Dədə Qorqud

Oğuz türk dastanıA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağır yüklər zəhmin qatır bilir.
 • Ağlamaqla nəsnəmi olur?
 • Aldadıban ər tutmaq övrət işidir.
 • Allah-Allah deməyincə işlər önməz.
 • Alp ərə qorxu vermək eyib olur.
 • Alp ər ərdəb adın yatırmaq eyib olur.
 • Ana haqqı, Tanrı haqqı.
 • Arı könüldə pas olsa, şərab açar.
 • At qulağı saq olur.
 • At işləməsə, ər öyünməz.
 • At işlər, ər öyünər.
 • At yeməyən acı otlar [bitincə],bitməsə yey.
 • Ata adın yürüdəndə dövlətli oğul yey.
 • Ata adını yürütməyən xoyrat oğul, ata belindən enincə enməsə yey.
 • Ata ayağı kölük, ozan dili çevik olur.
 • Ata dururkən oğul əlimi öpərlər?
 • Ata malından nə fayda, başda ağıl olmasa.
 • Ayrı-ayrı yollar izin dəvə bilir.
 • Baba malından nə fayda,başda dövlət olmasa?
 • Baş əsən olsa,börk bulunmazmı olur?
 • Başıma qaxınc,üzümə toxunc.
 • Bir dama dirək ururlar,o dama dayaq olur [durur,şöylə ki,dayağı gedirsələr,dam yıxılar].
 • Bir yigitin Qaradağ yumrusunca malı olsa,yığar durur,tələb eylər,nəsibindən artığın yeyə bilməz.
 • Bu dünyayı ərənlər əql ilə bulmuşlardır.
 • çənli beldə at oynayar

Çıxan can geri gəlməz.

 • Daim gəldiyində dursa,dövlət yaxşı.
 • Dərin olsa batırar,yayanın umudu olmaz.
 • Dəvəcə böyümüşsən,köşəkcə əqlin yox.
 • Doğru yolu görürkən,əyri yoldan gəlməyəlim.
 • Dövlətli oğul qopsa,ocağının gözüdür [tirkeşində tiridir].Dövlətsiz oğul qopsa,ocağının külidir.
 • Dünlə karvan köçdüyün torağay bilir.
 • Əcəl vədə irməyincə kimsə ölməz.
 • Əl-aqibət,uzun yaşın ucu ölüm,axırı ayrılıqdır.
 • Ər ağırın,ər yünüsün at bilir.
 • Ər comərdin,ər nakəsin ozan bilir.
 • Ər, ərdən adın yaşırmaq eyib olur.
 • Ər malına qıymayınca adə çıxmaz.
 • Əski donun biti,öksüz oğlanın dili acı olur.
 • Əski pambıq bez olmaz.
 • Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz.
 • Gəlimli,gedimli dünya!Son ucu ölümlü dünya!
 • Gənəz yerlər çəmənlərin qulan bilir.
 • Gen qapıyı qoydu,dar bacadan çıxdı.
 • Getdikdə yerin otlaxların keyik bilir.
 • İklü ulalur,qabırğalı böyür.
 • İssiz yerin qurdu kimi ulaşdılar.
 • Kişi qoynunda yatan halalına sirrini deməzmi olur?
 • Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz.
 • Kül təpəcik olmaz.
 • Qaraqoç atlar əsən olsa,qulun doğar.
 • Qaraqoçlar qarısa,kürüm verməz.
 • Qara eşşək başına üyən ursan,qatır olmaz.
 • Qaravaşa don geyirsən,qadın olmaz.
 • Qardaşlı yigitlər qalxar-qopar olur.
 • Qardaşsız miskin yigit ənsəsinə yumruq toxunsa,ağlayuban dörd yanına baxar olur.
 • Qarı duşman dost olmaz.
 • Qadir Tanrı verməyincə,ər bayımaz.
 • Qədəmi qutsuz gəlin deyincə,udsuz gəlin desinlər.
 • Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
 • Qızların yolu əvvəldir.
 • Qırımından dönməsə,qaşmasa,ərlik yaxşı.
 • Qolça qopuz götürüb eldən-elə,bəydən-bəyə ozan gəzər.
 • Qonağı gəlməyən qara evlər yıxılsa yey.
 • Qurd ənigi yenə qurd olur.
 • Qurd üzi mübarəkdir.
 • Mən aşağı qulpa yapışıram,sən yuxarı qulpa.
 • Nə yerdə sızlayır varsa,çəkən bilir.
 • Oğlan atadan görməyincə süfrə yaymaz.
 • Oğlan quş ürəkli olur.
 • Oğul atanın yetiridir,iki gözünün biridir.
 • Oğuzun arsızı Türkmanın dəlisinə bənzər.
 • Ölən adam dirilməz.
 • Öyünməklə övrət ər olmaz.
 • Su haqq didarın görmüşdür.
 • Tanrının birliyinə yoxdur güman.
 • Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz.
 • Təpəcə böyümüşsən,darıca əqlin yox.
 • Torpağı qorumasan, əkib-becərməyə dəyməz, əkib-becərməyəcəksən – qorumağa dəyməz.
 • Ulaşıban sular daşsa, dəniz olmaz.

Yolüstə yol salınmaz

 • Yad oğulu saxlamaqla oğul olmaz, böyüyəndə salır gedər,gördüm deməz.
 • Yalnız yigit alp olmaz. Yovşan dibi bərk olmaz.
 • Yapaqlı gökcə çəmən güzə qalmaz.
 • Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz.

Xarici keçidlər

redaktə

Vikipediya yoxdur başqa məqalə tap!{yoxdur}