• Hər bildiyini söyləmə, amma hər söylədiyini bil.