Əsas menyunu aç

Nəcəf bəy Vəzirov - Azərbaycan dramaturqu.

Mündəricat

BRedaktə

  • Bir şəxsin ki, vücudundan bir xeyir iş baş verməyə, o, vücudun qiyməti beş quruşa da dəyməz.

KRedaktə

  • Kitablar bizi ötən əsrlərin varisi edir.

MRedaktə

  • Müdrik şəxs - yüksək mənəvi keyfiyyətlər sahibidir.

YRedaktə

  • Yer üzündə cənnət mümkündür, hərgah rəhm olsa, insaf, mürvət olsa, vicdan olsa.

ZRedaktə

  • Zəmanə dəyişib. İndi güc və igidlik əyyamı deyil, elm əyyamıdır.