Oğuznamə — oğuz folkloru toplusu, Berlin kitabxanasında saxlanılan, XV–XVI əsrlərdə üzü köçürülən əlyazmasıdır. "Hazihi-r-risaləti-min kəlimati Oğuznamə əl-məşhur bi-atalar sözü" adlanan bu əlyazmanın 400 atalar sözünü ilk dəfə alman şərqşünası F.fon Dits 1889-cu ildə nəşr etdirmişdir. İkinci əlyazma Sankt-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunun əlyazmalar fondunda saxlanılan və birinci vərəqi "Haza kitabi-Oğuznamə" adlanan "Məcməüləmsali- Məhəmmədəli"dir. Bu əlyazma tam şəkildə ilk dəfə 1987-ci ildə Bakıda S. Əlizadə tərəfindən ön sözü ilə birlikdə nəşr olunmuşdur. Əlyazmadakı paremik vahidlərin sayı 2000-ə yaxındır.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ac qatıq istəməz.
 • Aç ol, dinc ol.
 • Aç toyuq özünü taxıl bazarında görər.
 • Adın ki, oldu Rəşid, bir söylə, bir eşit.
 • Axşam olsa yat, sabah olsa, get.
 • Ağlama ölü üçün, ağla dəli üçün.
 • Alan satandan umur.
 • Allah işin bilir.
 • Alət işlər, ər öyünər.
 • Allah öldürməyəni kimsə öldürə bilməz.
 • Allah sağ gözü sol gözə möhtac eyləməsin.
 • Arvad kişini atadan-anadan, dostdan-yoldaşından ayırar.
 • At minənindir, qılınc qurşananındır.
 • At muraddır.
 • Ata minmək can üstündə can bəsləməkdir.
 • Ata sənəti oğula mirasdır.
 • Atdan düşən ölməz, eşşəkdən düşən ölər.
 • Atılan ox geri dönməz.
 • Ay var ikən ulduza nə minnət?
 • Ayı gör, oruc tut, ayı gör, bayram et.
 • Azacıq başım, ağrımaz başım.
 • Bal deməklə ağız dadlı olmaz.
 • Bal tutan barmağın yalar.
 • Başına gələn başmaqçıdır.
 • Bayquş viranələri sevər.
 • Bazar bazara sığmaz.
 • Bazar elin bazarıdır.
 • Bilmədiyini söyləmə.
 • Bilmirsən, bir biləndən soruş.
 • Bir daş ilə iki quş vurulmaz.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Böyük başın böyük ağrısı var.
 • Cahil vaxtsız xoruz kimidir.
 • Çıraq dibi qaranlıq olur.
 • Çox gəzən, çox görər.
 • Çox gülən, çox ağlar.
 • Çox yaşayan çox bilməz, çox gəzən çox bilir.
 • Çörək kəsmək hünərdir.
 • Dama-dama göl olar.
 • Dənizdəki balığı satma.
 • Dişi aslan da aslandır.
 • Doğruya zaval yoxdur.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa baxar.
 • Dörd divarı yox, qoz ağacından qapısı var.
 • Döyülmək eşşəyə yaraşır.
 • Dünyada ölüm olmasa, adam adamın ətini yeyər.
 • Düşmənin ömrü qar ömrü kim i ola.
 • Düzənlik hardadırsa, bərəkət də ordadır.
 • El baylı-yoxsullu olar.
 • El eybini sənə söyləyən sənin də eybini elə söylər.
 • El ilə gələn bəla bayramdır.
 • El keçən körpüdən sən də keç.
 • Eldə söz çox olar.
 • Elə uyan arvadını boşayar.
 • Elin atdığı daş uzaq gedər.
 • Enişdən yoxuş yaxşıdır.
 • Enmədiyin yerə çıxma.
 • Eşşəyinə gücün çatmırsa, palanı döymə.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Evdəki hesab bazarda düz gəlməz.
 • Evlənən bir kərə ox deyir, ölüncə ah deyir.
 • Eyibsiz yar istəyən yarsız qalar.
 • Əl əldən üstündür.
 • Əl əli yuyur, iki əl üzü yuyur.
 • Əmanətə minən tez enər.
 • Ər ər gərək, övrət övrət gərək.
 • Ər ölmüş, qanun ölməmiş.
 • Ərəb doyunca yeyər, türk ölüncə yeyər.
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iylənib çıxar.
 • Əvvəl hesab, sonra qəssab.
 • Əvvəl təam, sonra kəlam.
 • Əyri otur, doğru söylə.
 • Göz tərəzidir.
 • Gözəl arvaddan çirkin ər yaxşıdır.
 • Gözəl nazlı gərək.
 • Gözəlin müştərisi çox olar.
 • Gözü ancaq torpaq doyurar.
 • Gül tikansız olmaz.
 • Gündüz yarasaya gecədir.
 • Haqq söz açı olar.
 • Haram dadlı olur.
 • Havadakı quşu satma.
 • Heyvanın cəlladı qəssabdır.
 • Xəbəri uşaqdan al.
 • Xədimin oğlu-qızı olmaz.
 • Xəlbirdə su durmaz.
 • İgidim sağ olsun, tapılmayan qız olsun.
 • İgidin yorğunluğu qarnı doyana kimidir.
 • İgidlik on, doqquzu hiylədir.
 • İki gönül bir olarsa, samanlıq da saraydır.
 • İki könüllü olma.
 • İki qarpız bir qoltuğa sığmaz.
 • İki sevgi bir könüldə olmaz.
 • İlanın qisasını kərtənkələdən alma.
 • İnək südünə görə mələr.
 • İnsaf din yarısıdır.
 • İş bacaranındır.
 • İt ağzında sümük tutar.
 • İt dişi donuz dərisinə münasibdir.
 • Kiminə hay-hay, kiminə vay-vay.
 • Kişiyə əvvəl can gərək, sonra cahan gərək.
 • Köhnə düşmən dost olmaz, köhnə dost düşmən olmaz.
 • Könüldən könülə yol var.
 • Kölgəsində yatacağın ağacı budama.
 • Kül təpəcik olmaz.
 • Qar üstündə yatan ölməmiş, un üstündə yatan ölmüş.
 • Qara xəbər yerdə qalmaz.
 • Qapısız ev olmaz.
 • Qardaşdan qarın yaxındır.
 • Qələmin qiymətini yazıçı bilər.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz.
 • Qılıncdan qaşıq yaxşıdır.
 • Qış göydə qışlamaz.
 • Qış qılınc kimidir.
 • Qız almaq hasar almaq kimidir.
 • Qızlar tez böyüyər.
 • Qoca qoynunda çörək var, igid qoynunda çomaq var.
 • Qocaları yoxsul bilmə, bay bil.
 • Qonaq qonağı sevməz, ev sahibi ikisini də sevməz.
 • Qonşun kimdirsə, qardaşın odur.
 • Qonşunun eşşəyini doqquz istə, sənin on olsun.
 • Quduzun ömrü qırx gündür.
 • Qurd balası yenə qurd olar.
 • Qurd yanında quş da doyar.
 • Quru gön bit artırar.
 • Mal kişiyə düşməndir.
 • Mən nə vaxt ölsəm, qiyamət o gün qopar.
 • Məscid yanında məscid yaraşmaz.
 • Min gör, bir al.
 • Min haramdan bir halal yaxşıdır.
 • Min ölç, bir kəs.
 • Müxənnət körpüsündən keçməkdənsə, suda boğulmaq yaxşıdır.
 • Nakəsə əl açmaqdan ac qalmaq yaxşıdır.
 • Nə çiy ye, nə də qarnın ağrısın.
 • Od imandandır.
 • Odunsuz ocaq olur, külsüz ocaq olmaz.
 • Oğlum kimi sevsə, gəlinim odur.
 • Oğlun varsa, oöruya gülmə.
 • Oğul ataya görə süfrə yayar.
 • Oynaşına inanan övrət ərsiz qalır.
 • Ölüm haqq işidir.
 • Ölünün dostu olmaz.
 • Öpüb-qucmaqla oğul-qız olmaz.
 • Sağ baş yastıq istəməz.
 • Sədəqə verən əllər dərd görməsin.
 • Sənə söyləyirəm qızım, sən də eşit gəlinim.
 • Sərçədən qorxan darı əkməz.
 • Sərçəyə civ-civ öyrətmə.
 • Söyləyənə dinləyici gərək.
 • Söz sözü çəkər.
 • Sözü bişirib söylə.
 • Su ilə odun nə oyunu var?
 • Su istəyənindir.
 • Tutulmayan oğru — bəydən doğru
 • Ucuzluq səndən, bərəkət Allahdan.
 • Utananın oğlu-qızı olmaz.
 • Üz üzdən qızarar.
 • Üz üzdən utanar.
 • Yaxşılıq elə, dənizə burax, balıq bilməsə də, xalıq bilər.
 • Yağlı qazan yağlı qazana girər.
 • Yalançıdan it yaxşıdır.
 • Yanlış Bağdaddan dönər.
 • Yaramaz işin sonu peşmanlıqdır.
 • Yatan ilanın quyruğunu basma.
 • Yeri də qulağı var.
 • Yoxdan tanrı da bezər.
 • Yoxsulun qoyunu toyuqdur.
 • Yuxu yastıq istəməz.
 • Yüyənsiz ata minmə.

İstinadlar

redaktə