Peru atalar sözləri

  • Kişi yaşını saxlamağa, qadın isə saxlamamağa başladığı zaman yaşlanmışdır.