• Kişi yaşını saxlamağa, qadın isə saxlamamağa başladığı zaman yaşlanmışdır.