Ptolemey - qədim yunan riyaziyyatçısı, astronomu və coğrafiyaşünası.

  • Hikmətin kökü qəlbdə, meyvəsi dildədir.