A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Axmağın əlinin altında ağıllı, gücsüzə tabe olan qüvvətli, xəsisə möhtac olan səxavətli yazıq sayılar.
 • Ağıl ilə dövlət əldə etmək olar, dövlətlə ağıl qazanmaq olmaz.
 • Bu dünya bir ovqatdır, sən isə ovçu, sənin ovun da – yaxşı əməllərin.
 • Bütün sənətlərin açarı elm və tərbiyədir.
 • Bütün sərvətlər içərisində ən gözəl sənət sərvətləri bacarmaqdır.
 • Çox bilən, lakin az danışan ol, az bilib çox danışan olma.
 • Ermənilərin eybi: bədfel, kündə bədən, oğru, gözü götürməyən, bir ayağı qaçmaqda olan, əmrə baxmayan, yersiz hay-küy salan, vəfasız, riyakar, söyüş söyən, ürəyi xıltlı, ağasına düşmənçilikdir.
 • Dili xoş olanın havadarı çox olar.
 • Həmişə könlünün xoş olmasını istəyirsənsə, paxıl olma.
 • İki cür adam məzəmmətə layiqdir: dostların haqqını tapdayan və yaxşı işə qiymət qoymayan.
 • İstəyirsən sənin xalqa sərf etdiyin əmək hədər getməsin, xalqın sənə sərf etdiyi əməyi hədər etmə.
 • İşlərin asan olar, olsan tamahdan azad,

Qənaətə başladın, ev-eşik oldu abad!

 • Kim çoxlu pulu canından əziz tutsa, o, tezliklə əzizlikdən zəlilliyə düşər.
 • Kişinin qeyrəti olmasa, məsləki də olmaz.
 • Kobudluq zorakılıq əlamətidir.
 • Qazanc dövlət artırar, insaf şöhrət.
 • Qədir bilməyənə yaxşılıq etmək nadanlıqdır.
 • Qənaət — özü dövlət deməkdir.
 • Qoca vaxtı eşqə düşüb cavanlığa başlamaq məğlub ikən zəfər təbili çalmaq kimi bir işdir.
 • Qorxusuz yaşamaq istəyirsənsə, başqaların yamanlıq etmə…
 • Ləyaqət əql və ədəbdədir, əsil-nəsəbdə deyil.
 • Pis işin qarşısını alıb günahı bağışlamaq, yaxşı iş görüb savab işləməyə bərabərdir.
 • Rahatlıq zəhmətdədir, zəhmət isə dincəlməkdə.
 • Səbirli olmaq ağıllı olmağa bərabərdir.
 • Türkün pisi ən pis, yaxşısı ən yaxşıdır.
 • Ürəyi möhkəm, beyni küt olan adamların səsi gur, mühakiməsi dayaz, hay-küyü çox, xeyri az olur.
 • Yaxşı adamlar bu dünyada aslan təbiətli olurlar, pis adamlar isə it təbiətli.
 • Zarafat şərrin müqəddiməsi, bütün bəlaların bələdçisidir.
 • Ziyankarlığın səmərəsi məhrumiyyət, məhrumiyyətin meyvəsi ehtiyac, ehtiyacın bəhrəsi alçalmaqdır.

İstinadlar

redaktə