Qafqaz Albaniyası

Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş qədim dövlət

Albaniya və ya Qafqaz Albaniyası — Tarixi Azərbaycan ərazisində hökm sürmüş dövlət. Eramızdan əvvəl təqribən IV-III əsrlərdə formalaşmış və əramızın VIII əsrində Ərəb xilafəti tərəfindən süquta uğradılmışdır. Rəsmi dini xristanlıq idi. [1]

Albaniyanın bayrağı.

ARedaktə

  • Albaniya tarixinin öyrənilməsi işində heç bir məhdudiyyət və məcburiyyət olmamalıdır. Albaniya tarixini müxtəlif ölkələrin tarixçiləri öyrənirlər. Lakin bir şey də məlumdur: Qafqaz Albaniyasının tarixi və taleyi ilə hamıdan çox azərbaycanlılar məşğul olmalıdırlar. Bu sahədə onlar dünya elmi qarşısında məsuliyyət daşıyırlar, dünya elminə borcludurlar.[2]

CRedaktə

SRedaktə

  • Strabonun məlumatlarında heç bir ardıcıllıq yoxdur. O Kaspiananı gah Midiya ilə bağlayır. Onu Midiyadan ayrılmış vilayət hesab edir, gah da Albaniya ilə əlaqələndirib yazır ki, "albanların ölkəsində Kaspiana vilayəti var və həmin vilayət vaxtilə orada yaşamış, indi isə yox olmuş kaspi xalqının adı ilə adlandırılmışdır.
    • Fəridə Məmmədova – Qafqaz Albaniyasının siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası.[4]

İstinadlarRedaktə

  1. Кудрявцев О.В. Колхида, Иберия, Албания в III-I в. до н.э.//Всемирная история. М., 1956, т. 2
  2. Крупнов Евгений Игнатьевич – Древнейшая культура Кавказа и кавказская этническая общность, "CA", 1964, No l
  3. Kalankatlı,III,23
  4. Fəridə Məmmədova – Qafqaz Albaniyasının siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Bakı, 1993, səh. 83