Qaraqalpaq atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Axmağa axmaq deyərsən - min dəfə ondan pis olar.
 • Ağıllı adam məsəlsiz danışmaz.
 • Ağu - acıdır, böhtan ondan da acı.
 • Ancaq öküz zarafatı anlamır.
 • Asta ördək geri qayıdanda hamısından qabaq uçub gələr.
 • Atdan düşsən də yəhərdən düşmə.
 • At bir aylıq yolu fikirləşər, dəvə - bir illik, ula isə ayağının altındakı.
 • At alırsan - aulla məsləhətləş, arvad alırsan - qohumlarla

BRedaktə

 • Bahalıqda - satanın həyası qalmır, ucuzluqda - alanın.
 • Balığın yaşı axçasından bilinər.
 • Batır yarasız olmur. (Batır - igid)
 • "Bilmirəm" dedi - canı qurtardı, "bilirəm" dedi - işə düşdü.
 • Biri toxluqdan atılıb-düşür, biri soyuqdan.
 • Bəla gələndə bayın min qoyununa yox, kasıbın bircəsinə gəlir. (Bay - varlı)

CRedaktə

 • Camaat yalan danışmaz.
 • Cavanlıqda təlxək olan, qocaldıqda heyvərə olar.
 • Cəsur adam üçün çomaq da silahdır.

ÇRedaktə

 • Çaqqalın mini bir yerdə gəzməz.
 • Çox yaşayandan öyrənmə, çox biləndən öyrən.

DRedaktə

 • Dağı-daşı külək yeyər, insanı - böhtan.
 • Daşı bayquşa vursan - bayquş öləcək, bayquşu daşa vursan - yenə də bayquş öləcək.
 • Dayçanı təriflə, ancaq ata min.
 • Dəvəni yük üzər, insanı - həya.
 • Düşmən olmayan yerdə hamı hünərli olur.
 • Düşmənin tərifinə inanma.

ERedaktə

 • Elçiyə ölüm yoxdur.

ƏRedaktə

 • Əgər adamsansa, mənə sözlə üstün gəl.
 • Əvvəl düz danışana sonra da inanarlar.

FRedaktə

 • Fikrin dibi dənizdir, düşərsən və batarsan; cəsarət qayıqdir, minərsən və üzüb keçərsən.

GRedaktə

 • Gölə şöhrəti balıq gətirir.

HRedaktə

 • Haqq əyilər, sınmaz.
 • Heyvan heyvana oxşar, insan - insana.
 • Hər başda bir fikir var, təkcə keçəlin başında - yüz min. (Keçəl Orta Asiya folklorunda komik surətdir.)
 • Hirs - düşməndir, ağıl - dost.
 • Hönkürtü çəkəni dindirmə, şaqqıltı çəkəni dindir.

XRedaktə

 • Xalça satırsansa öz auluna sat, özün də bir küncündə oturarsan.
 • Xəstəlik sağalar, adət qalar.

İRedaktə

 • İki qayıqdan yapışan batar.
 • İlanın başını üzməsən səni həmişə çala bilər.
 • İnadkar məqsədinə çatar, tələskən gülünc olar.
 • İnsanı közün içinə atmaq gözün içinə tərifləməkdən yaxşıdır.
 • İstəməsən, dəvəni də görməzsən.
 • İynə də hədiyyə olar, dəvə də.

KRedaktə

 • Köynəyin ləkəsi su ilə gedər, ürəyin ləkəsi-sözlə.
 • Kasıblığını gizlətmək istəyən heç vaxt varlı olmaz.

QRedaktə

 • Qabaq təkər hara getsə, dal təkər də ora gedər.
 • Qəssab öz anasına da sümük satar.
 • Qoca dəvə bərk nərildər, qoca xoruz bərk banlar.
 • Qocalar arasında uşaq aqil olar, uşaqlar arasında qoca - uşaq.
 • Qorxağa it də hürər.
 • Qorxağı çox izləyəndə dönüb olur cəsur.
 • Qoy danışsın bayın qızı, ağzı əyri də olsa.
 • Qoyun olmasa keçəni hardan götürərsən?. Fikir olmasa məsəli hardan çəkərsən.
 • Qoyunlar bir yerə yığılanda qurd da qorxar.

MRedaktə

 • Mərəzini gizlədən ölər.
 • Min atı da qovanda birini yəhərləyərlər, bir atı da qovanda.

ORedaktə

 • Ot çox olan yerdə öküz kökələr, ölü çox olan yerdə - molla.

ÖRedaktə

 • Ölümdən çox danışanda yaşamağa həvəs qalmır.
 • Özündən böyüyün məsləhətinə bax, səndən hətta bir yaş da böyük olsa.

PRedaktə

 • Palıd əyiləndə sınar, igid xar olanda.
 • Polad poladı kəsməz, almaz - almazı.
 • Pulsuz ol, namussuz olma.

SRedaktə

 • Sağsağan bir dəfə dimdik çalar, on dəfə ətrafa baxar.
 • Savaşanda da barışmağa yer qoy.
 • Səadət torpağı tərk edəndə su enir yerin yeddi qatına.
 • Səbrin dibi sarı qızıldır.
 • Səkkiz qabırğalı balığı ancaq doqquz qabırğalı igid tuta bilər.
 • Sən atana necə baxsan, balaların da sənə elə baxacaq.
 • Sənə qiymət qoymayacaqlarsa, heç toya da getmə.
 • Sözün atası ağıl, anası dildir.

ŞRedaktə

 • Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır.

TRedaktə

 • Tazı tülküdən geri qalmaz.
 • Toya ki gedirsən, acığını evdə qoy.

URedaktə

 • Ulağa minənin ayaqları dinc durmaz, iki arvad alanın qulaqları.
 • Uşaqlı evdə sirr qalmaz.

ÜRedaktə

 • Ümidsiz ancaq iblis yaşayar.
 • Ürəyə yatmayan iş gec qurtarar.

VRedaktə

 • Varlı vardan danışar, kasıb ehtiyacdan.
 • Varlıya mal əzizdir, kasıba - uşaq.

YRedaktə

 • Yaxşılıq suda baxmır.
 • Yalanşı ölünü də şahid çağırar.
 • Yalqız qarğanın qarıltısı eşidilməz.
 • Yamanlıq keçib-gedər, yaman adam qalar.

MənbəRedaktə

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015.