Qasson

  • Çətinliklər həyatın bülöv daşıdır. Biz onlara sürtünə-sürtünə itilənirik.