• Həyatın minlərlə xəzinələri arasından ümidi ya da kədəri seçmək bizim əlimizdədir.