• Qadın öz başına nə gül qönçəsidir, nə də tikan. İyləməyi bilsən gül, tutmağı bilməsən tikan olar.