(1876-cı ildə telefonun ixtirasından sonra söylədiyi ilk fikir)

President Rutherford Hayes 1870 - 1880.jpg
  • Gözəl kəşfdir. Ancaq bu cihazı kim və nə üçün istifadə edəcək?