Rudaky dushanbe (Cropped).jpg

Rudəki - IX-X əsrlərdə yaşamış tacik şairi.

BRedaktə

  • Bilik insanı bütün bəlalardan saxlayır.

KRedaktə

  • Kim ki, zamanın axınından öyrənməyib, o daha heç bir müəllimdən heç nə öyrənə bilməyəcək.