• Kainatda ən yüksək həqiqət imandır, imandan sonra namazdır.
  • Görəsen sırf dünya üçünmü yaradılmısan ki bütün vaxtını ona sərf edirsən?
  • Kimin üçün Allah var, ona hər şey var və kimin üçün yoxsa, hər şey ona yoxdur, heçdir.
  • Dünyada ən çox heyrətləniləcək bir şey varsa, o da bu inkardır. Çünki kainatın varlıqlarındakı həddis intizamlar və hikmətləriylə, varlıq ve vəhdətinə şahidlər olduğu halda; onu görməmək, bilməmək, nə dərəcə korluq və cəhalət olduğunu ən kor cahil də anlar.