• Səbrin mənası-üzərində dağları və insanları daşıyan torpaq kimi olmaq deməkdir.