• Əgər bir əlinlə canini edam edib, o biri əlinlə başqa canini gizlədirsənsə yenə iki cani qalır.