Tamil atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağlayırsan ağla, amma əkin ək.
 • Atın ölməyi ikiqat zərərdir. (Yəni həm ölümünə, həm də basdırılmağına görə. Hindistanda ölmüş at hökmən basdırılmalıdır).
 • Atlını at nəinki atmır, hətta qəbrini qazmağa da kömək edir.
 • Başıyarım qabda su da şappıldayar, qab da yırğalanar, dolu qabda su sakit durar, qab da sanballı
 • Bir evdə ki, haqq-hesabı kiçik oğul da bilə, oradan dava-dalaş əskik olmaz.
 • Bir quruşluq saymazlıq - yüz minlik itkidir.
 • Birdən - birə varlananda, qonşunun evi gözünə pəyə kimi görünər.
 • Dağ keçisi bir addım geri çəkilirsə, deməli sonra uzağa atılacaq.
 • Dərin də olsa, dayaz da olsa - şumla, tez-tez də olsa, az-az da olsa - ək
 • Dəymiş meyvə budaqda durmaz.
 • Döyüşdə adamın özünə yox, silahına baxarlar.
 • Düşmən ancaq zəif olanda qəzəbi bildirmək olar.
 • Düşmən zəif olanda qəzəb dönüb olur azğınlıq.
 • Düyü bir ovuc da olsa, onu bişirmək üçün böyük ocaq çatmaq gərəkdir.
 • Düz danışana hamı düşməndir.
 • Əgər çalıbsa - əqrəbdir, çalmayıbsa - mığmığa.
 • Əkinçi varlı olanda hökumət də varlı olur.
 • Əvvəl ağıl ölür, sonra - insan
 • Filin ölüsü də min sikkəyə dəyər.
 • Gəmi gedir - buxta qalır, zaman gedir - söz qalır.
 • Göy xəsis olanda, adamlar da xəsisləşər.
 • Gözünlə gördüyün haqq deyl, qulağınla eşitdiyin haqq deyil, ancaq dərindən - dərinə öyrəndiyin haqdır.
 • Günahkar məlum deyilsə, dili günahkar elə.
 • İynəçilər məhəlləsində iynə satmazlar.
 • Kasıba buynuzsuz buğa da cumar.
 • Qarğadan sona olmaz, lap Qanqın sularına baş vursa da.
 • Qonşusunun bir gözünün kor olması üçün razıdır ki, özü iki gözdən ola.
 • Qurd göz yaşı axıdır ki, quzu yağış altda yuyulsun.
 • Lap hiyləgərin də dediyi yalan, səkkiz günə aşkar olar.
 • Lütlərin ölkəsində paltarları axmaq sayarlar.
 • Min qarğanı qovlamağa bir daş bəs elər.
 • Nə qədər ki, külək əsir, taxılı sovur.
 • Oğruya inanmaq olar, idbara yox.
 • Ovvay da eyibsiz deyil; ən yaxşı müəllim də nöqsansız olmur. (Ovvay - qədim tamil şairəsi, xeyirxahlıq nümunəsi sayılır.
 • Özgənin hesabına xeyirxah olmaq asandır.
 • Paltaryuyan öz kəndinin kasıblarını tanıyır, zərgər də qızıl taxanlarını.
 • Suda - qayıq arabanı çəkir, quruda - araba qayığı.
 • Taxıl bahasa - hər şey bahadır, taxıl ucuzsa - hər şey ucuzdur.
 • Yaxşı buğaya bir dam, yaxşı arvada bir söz bəs elər.
 • Yanan evdən nə çıxartsan sənindir.
 • Yeməmiş doqquz evə getmək olar, geyinməmiş - birinə də yox.

Mənbə

redaktə
 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015