"Mirzə Fətəli Axundov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Əsil yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın.
* Fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz.
* İnsan öz həmvətənləri ilə cəmiyyətdə müttəfiq yaşamalıdır.
* Mənim xalqımı rəzil edən o bayquşları ''(mollaları)'' tabutum üstündə ulaşmağa qoymayın!
* Politika - səltənəti və məmləkəti idarə etməklə bağlı olan, səltənətin və məmləkətin mənafeyini və səlahiyyətlərini nəzərə alan işlərdir, bir də bunlar barədə elmdir.