"Azərbaycan atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
*Ağac bar verəndə başın aşağı əyər.
*Ağıl ağıldan üstün olar.
*Ağıl yaşda deyilolmaz, başdadırÁbaşda olar.
*Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
*Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
*Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
*Ağac əyildi sındı,igid əyildi öldü.
*Bacarıq ağılın nişanəsidir.
*Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.
*Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
*Qələm qılıncdan itidir.
*Nənə,Nənə,Can Nənə Səndən yoxdur birdənə
*Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
*Qələmin ucu, qılıncın gücü.
*Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
*Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
*Qorxaq gündə yüz yol ölər,igid ömürdə bir yol.
*Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.
*Savadsız adam kor kimidir.
*Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".
*Pusquda oturan yatmaz.
*Sirr açandan el qaçar.
*Sirrini dostuna demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
*Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
*Soruşan dağları aşar,
374

edits