"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
*Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz
*Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
*Yalançının ipi ilə quyuya düşən quyuda qalar.
*Yanan yerdən tüstü çıxar.
*Yatan öküzün yemini duran öküz yeyər.