"Azərbaycan atalar sözləri/Vətən və el" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
(Səhifəni ' == Vətən və el haqqında == *Abadan kənd tüstüsündən bilinər. *Ağac dibindən su içər. *Ağacı içindən qurd yeyər. *Ağac meyvəni dəyənə qədər böy...' ilə yarat)
 
 
== Vətən və el haqqında ==
*Abadan kənd tüstüsündən bilinər.
*Ağac dibindən su içər.
*Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
*Asılsan da uca budaqdan asıl.
*Bağa[[Bağ]]a baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
*Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
*Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can [[Vətən]], can Vətən".
*Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir[[cənnət]]dir.
*Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
*Vətənə gəldim, imana gəldim.
*Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
*Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
*[[Dağ]] yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
*Dam dirək üstə durar.
*Doğma yurd [[şirin]] olar.
*Dünyada Vətəndən əziz nə var?
*Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.