"Ərəb atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Səbr yaxşıdır, əgər bütün ömrü səbr etməsən.
* Sən elədiyin yaxşılığı gizlə; sənə olunan yaxşılığı de.
* Səndən aşağı olana mehriban ol.
* Sirrini düşməndən gizləmək üçün gərək dostdan gizləyəsən.
* Susmaq - biliklinin bəzəyi, biliksizin pərdəsidir.