"Ərəb atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Səndən aşağı olana mehriban ol.
* Sirrini düşməndən gizləmək üçün gərək dostdan gizləyəsən.
* Sözün qiyməti qısalığındadır.
* Susmaq - biliklinin bəzəyi, biliksizin pərdəsidir.
* Susmaq da cavabdır.