"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
* Yalançının ipi ilə quyuya düşən quyuda qalar.
* Yanan yerdən tüstü çıxar.
* Yatan öküzün yemini duran öküz yeyər.
* Yayda kölgə xoş, qışda çuval boş.
* Yeməyini yalqız yeyən yükü özü qaldırar.
* Yetim əlində qoğal əcaib.
* Yoxsul oduna da yoxsul, suya da yoxsul?!
* Yoxsul öz vilayətində qəribdir.
* yoxsulluqYoxsulluq varlılıqdan yaxşıdır.
* Yola çıxan yolda qalmaz.
* Yoldaşı yolda tanı