"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ya bu dəvəni güdməli, ya da bu diyardan getməli.
* Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.
* Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
* Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
* Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.