"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
* Ya qarnımda, ya könlümdə.
* Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.
* Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
* Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.