"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
* Ya zatdan, ya süddən.
* Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
* Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
* Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.