"Azərbaycan atalar sözləri/Y" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir,
* Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.
* yağ yeyən it tükündən bəlli olar.
* Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
* Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz